We hebben ons logo voor de gelegenheid wat aangekleed want ook al is een eerste lustrum van 5 jaar slechts een relatief korte periode, toch was ze meer dan verdienstelijk.
Vandaar dan ook de kleur brons. In olympische  termen mogen we naar mijn gevoel gerust zeggen dat we de bronzen medaille in de wacht gesleept hebben. En de oud Griekse laurierkroon zal ons evenmin misstaan. We hebben daarvoor niet de 4 x 400 m. estafette moeten lopen maar de prestaties van de afgelopen 5 jaar hebben minstens evenveel fysieke inspanning en mentale voorbereiding vereist.
Een kort  chronologisch overzicht van enkele markante evenementen en activiteiten geeft een goed beeld van de geleverde prestaties.
De oprichting van onze vzw werd in 2001 ingegeven door de noodzaak om als groep van verzamelaars samen te werken aan de tentoonstelling Gracieus die in 2002 van start ging en een ongekend succes was. In datzelfde jaar gingen we met de nieuwsbrief van start. 2003 Werd gekenmerkt door de eerste tegelwandeling, en 2 interessante thema-avonden. Ook werd in dat jaar de basis gevormd van de werkgroep rond bouwkeramiek.
Het jaar daarop, 2004, startte met een zeer gesmaakte voordracht in opdracht van de VTB-VAB Hasselt. Verder kenmerkte het zich voornamelijk als  het jaar rond de voorbereiding van de tentoonstelling rond bouwkeramiek die voor het jaar daarop gepland was. Een kleine maar intense activiteit was onze deelname aan de Cultuurbeurs in september. In december hielden we tenslotte een eindejaars etentje met daaraan gekoppeld een voorstelling van het fotoarchief.
Het jaar 2005 ligt nog vers in het geheugen en we hebben het al gezegd het was het jaar van de tentoonstellingen Ravissant, Art Nouveau & Design en Art Nouveau in Jette. Het was ook het jaar van de eerste uitgave van een tentoonstellingscatalogus in eigen beheer hetgeen een echte mijlpaal voor onze vereniging is.
Over 2006 kunnen we nog niet veel zeggen maar de geboorte van onze website mag zeker ook als een mijlpaal inn de analen van onze vereniging ingeschreven worden.
We mogen dan ook terecht fier zijn op deze prestaties en dit niet in het minst om het gunstig effect die ze hadden en nog hebben op de herontdekking en de appreciatie van dit erfgoed.
Actueel.